Kompleksowa obsługa prawna firm

Oferta obsługi prawnej tworzona jest na podstawie indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Podstawowym zadaniem Kancelarii jest zapewnienie klientom bezpieczeństwa oraz ułatwienie funkcjonowania firmy. Występujemy w imieniu klienta w sprawach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych oraz reprezentujemy interesy przedsiębiorstwa w postępowaniu polubownym. W imieniu klienta prowadzimy również negocjacje dotyczące zawieranych przez nich kontraktów. Do zakresu działalności Kancelarii należy także udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie dokumentów wewnętrznych.

Kompleksowość obsługi prawnej Kancelarii wynika również z faktu, iż współpracujemy z podmiotami świadczącymi inne usługi profesjonalne, a więc z doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, czy też notariuszami i komornikami.

1.

Opisz nam
swój problem
prawny

2.

Potwierdź datę spotkania

3.

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4.

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm
Prawo spółek handlowych
IT oraz nowoczesne technologie
Postępowanie sądowe
Prawo kontraktowe
Prawo własności intelektualnej
Ochrona danych osobowych
Rozwody
Podział majątku
Prawo spadkowe
Odszkodowania i zadośćuczynienia

Zaufali nam