Postępowanie sądowe

W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy naszym klientem a jego kontrahentem zachęcamy, w pierwszej kolejności, do podjęcia polubownego zakończenia sporu, o ile jest to korzystne dla reprezentowanej przez nas trony. Jeżeli jednak jest to niemożliwe przedstawiamy koszty, prawdopodobny czas trwania procesu, ewentualne ryzyko i możliwe konsekwencje postępowania sądowego. W sytuacji, kiedy klient decyduje się na wszczęcie postępowania sądowego, reprezentujemy go we wszystkich etapach postępowania sądowego, a następnie jeżeli jest taka konieczność egzekucyjnego.

1

Opisz nam swój problem prawny

2

Potwierdź datę spotkania

3

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm

Prawo kontraktowe

Podział majątku

Prawo spółek handlowych

Prawo własności intelektualnej

Prawo spadkowe

IT oraz nowoczesne technologie

Ochrona danych osobowych

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Postępowanie sądowe

Rozwody

Zaufali nam