Postępowanie sądowe

W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy naszym klientem a jego kontrahentem zachęcamy, w pierwszej kolejności, do podjęcia polubownego zakończenia sporu, o ile jest to korzystne dla reprezentowanej przez nas trony. Jeżeli jednak jest to niemożliwe przedstawiamy koszty, prawdopodobny czas trwania procesu, ewentualne ryzyko i możliwe konsekwencje postępowania sądowego. W sytuacji, kiedy klient decyduje się na wszczęcie postępowania sądowego, reprezentujemy go we wszystkich etapach postępowania sądowego, a następnie jeżeli jest taka konieczność egzekucyjnego.

1.

Opisz nam
swój problem
prawny

2.

Potwierdź datę spotkania

3.

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4.

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm
Prawo spółek handlowych
IT oraz nowoczesne technologie
Postępowanie sądowe
Prawo kontraktowe
Prawo własności intelektualnej
Ochrona danych osobowych
Rozwody
Podział majątku
Prawo spadkowe
Odszkodowania i zadośćuczynienia

Zaufali nam