Odszkodowania i zadośćuczynienia

Posiadamy doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeń, gdyż reprezentowaliśmy zarówno ubezpieczycieli, jak i ubezpieczonych. Reprezentujemy klienta począwszy od postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczycielem, poprzez postępowanie polubowne, a następnie sądowe, na postępowaniu egzekucyjnym skończywszy. Świadczymy usługi prawne związanie z roszczeniami o odszkodowanie i zadośćuczynienie zarówno w związku z wypadkami komunikacyjnymi, jak i z roszczeniami będącymi skutkiem zdarzeń losowych, za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel. Celem Kancelarii jest zapewnienie poszkodowanej stronie odszkodowania lub zadośćuczynienia odpowiadającego pełnej wysokości poniesionej przez niego szkody.

1

Opisz nam swój problem prawny

2

Potwierdź datę spotkania

3

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm

Prawo kontraktowe

Podział majątku

Prawo spółek handlowych

Prawo własności intelektualnej

Prawo spadkowe

IT oraz nowoczesne technologie

Ochrona danych osobowych

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Postępowanie sądowe

Rozwody

Zaufali nam