Odszkodowania i zadośćuczynienia

Posiadamy doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeń, gdyż reprezentowaliśmy zarówno ubezpieczycieli, jak i ubezpieczonych. Reprezentujemy klienta począwszy od postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczycielem, poprzez postępowanie polubowne, a następnie sądowe, na postępowaniu egzekucyjnym skończywszy. Świadczymy usługi prawne związanie z roszczeniami o odszkodowanie i zadośćuczynienie zarówno w związku z wypadkami komunikacyjnymi, jak i z roszczeniami będącymi skutkiem zdarzeń losowych, za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel. Celem Kancelarii jest zapewnienie poszkodowanej stronie odszkodowania lub zadośćuczynienia odpowiadającego pełnej wysokości poniesionej przez niego szkody.

1.

Opisz nam
swój problem
prawny

2.

Potwierdź datę spotkania

3.

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4.

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm
Prawo spółek handlowych
IT oraz nowoczesne technologie
Postępowanie sądowe
Prawo kontraktowe
Prawo własności intelektualnej
Ochrona danych osobowych
Rozwody
Podział majątku
Prawo spadkowe
Odszkodowania i zadośćuczynienia

Zaufali nam