Prawo własności intelektualnej

Kancelaria prowadzi doradztwo prawne w zakresie autorskich praw osobistych oraz majątkowych. Reprezentując naszych klientów, sporządzamy oraz negocjujemy umowy o przeniesienie praw autorskich i umowy licencyjne. Zajmujemy się również ochroną dóbr osobistych klientów, takich jak dobre imię, wizerunek czy marka. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych. W naszym obszarze zainteresowań zawodowych pozostaje także udzielanie porad w zakresie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz patentów.

1

Opisz nam swój problem prawny

2

Potwierdź datę spotkania

3

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm

Prawo kontraktowe

Podział majątku

Prawo spółek handlowych

Prawo własności intelektualnej

Prawo spadkowe

IT oraz nowoczesne technologie

Ochrona danych osobowych

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Postępowanie sądowe

Rozwody

Zaufali nam