Prawo własności intelektualnej

Kancelaria prowadzi doradztwo prawne w zakresie autorskich praw osobistych oraz majątkowych. Reprezentując naszych klientów, sporządzamy oraz negocjujemy umowy o przeniesienie praw autorskich i umowy licencyjne. Zajmujemy się również ochroną dóbr osobistych klientów, takich jak dobre imię, wizerunek czy marka. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych. W naszym obszarze zainteresowań zawodowych pozostaje także udzielanie porad w zakresie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz patentów.

1.

Opisz nam
swój problem
prawny

2.

Potwierdź datę spotkania

3.

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4.

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm
Prawo spółek handlowych
IT oraz nowoczesne technologie
Postępowanie sądowe
Prawo kontraktowe
Prawo własności intelektualnej
Ochrona danych osobowych
Rozwody
Podział majątku
Prawo spadkowe
Odszkodowania i zadośćuczynienia

Zaufali nam