Podział majątku

Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach sądowych o podział majątku wspólnego byłych małżonków. Pomagamy uzyskać naszym klientom możliwie jak najwyższą część majątku wspólnego, uwzględniając przy tym wcześniejsze rozliczenia, nakłady poczynione z majątku osobistego na majątek wspólny oraz stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku.

W trakcie trwania związku małżeńskiego udzielamy doradztwa prawnego w postępowaniudotyczącego ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Współpraca z podmiotami świadczącymi inne usługi profesjonalne, a więc z rzeczoznawcami majątkowymi, czy też notariuszami i komornikami pozwala na kompleksowe i sprawne rozwiązanie problemów naszych klientów.

1

Opisz nam swój problem prawny

2

Potwierdź datę spotkania

3

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm

Prawo kontraktowe

Podział majątku

Prawo spółek handlowych

Prawo własności intelektualnej

Prawo spadkowe

IT oraz nowoczesne technologie

Ochrona danych osobowych

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Postępowanie sądowe

Rozwody

Zaufali nam