Podział majątku

Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach sądowych o podział majątku wspólnego byłych małżonków. Pomagamy uzyskać naszym klientom możliwie jak najwyższą część majątku wspólnego, uwzględniając przy tym wcześniejsze rozliczenia, nakłady poczynione z majątku osobistego na majątek wspólny oraz stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku.

W trakcie trwania związku małżeńskiego udzielamy doradztwa prawnego w postępowaniudotyczącego ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Współpraca z podmiotami świadczącymi inne usługi profesjonalne, a więc z rzeczoznawcami majątkowymi, czy też notariuszami i komornikami pozwala na kompleksowe i sprawne rozwiązanie problemów naszych klientów.

1.

Opisz nam
swój problem
prawny

2.

Potwierdź datę spotkania

3.

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4.

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm
Prawo spółek handlowych
IT oraz nowoczesne technologie
Postępowanie sądowe
Prawo kontraktowe
Prawo własności intelektualnej
Ochrona danych osobowych
Rozwody
Podział majątku
Prawo spadkowe
Odszkodowania i zadośćuczynienia

Zaufali nam