Prawo spółek handlowych

Naszym klientom korporacyjnym oferujemy doradztwo prawne zarówno w zakresie zakładania spółek, fundacji i stowarzyszeń, jak i w sferze ich bieżącego funkcjonowania. Obsługa prawna ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zminimalizowania ryzyka z tym związanego, dlatego reprezentujemy klienta już w trakcie procesu tworzenia spółki i jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Kancelaria wspomaga również funkcjonowanie organów spółek, a więc zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzenia wspólników, czy też walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Nasi klienci mogą liczyć również na pomoc w wyborze właściwej dla siebie formy prowadzenia działalności gospodarczej. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo, doradzamy w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

1.

Opisz nam
swój problem
prawny

2.

Potwierdź datę spotkania

3.

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4.

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm
Prawo spółek handlowych
IT oraz nowoczesne technologie
Postępowanie sądowe
Prawo kontraktowe
Prawo własności intelektualnej
Ochrona danych osobowych
Rozwody
Podział majątku
Prawo spadkowe
Odszkodowania i zadośćuczynienia

Zaufali nam