Prawo spółek handlowych

Naszym klientom korporacyjnym oferujemy doradztwo prawne zarówno w zakresie zakładania spółek, fundacji i stowarzyszeń, jak i w sferze ich bieżącego funkcjonowania. Obsługa prawna ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zminimalizowania ryzyka z tym związanego, dlatego reprezentujemy klienta już w trakcie procesu tworzenia spółki i jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Kancelaria wspomaga również funkcjonowanie organów spółek, a więc zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzenia wspólników, czy też walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Nasi klienci mogą liczyć również na pomoc w wyborze właściwej dla siebie formy prowadzenia działalności gospodarczej. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo, doradzamy w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

1

Opisz nam swój problem prawny

2

Potwierdź datę spotkania

3

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm

Prawo kontraktowe

Podział majątku

Prawo spółek handlowych

Prawo własności intelektualnej

Prawo spadkowe

IT oraz nowoczesne technologie

Ochrona danych osobowych

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Postępowanie sądowe

Rozwody

Zaufali nam