Prawo kontraktowe

Jedną z głównych dziedzin specjalizacji jest prawo kontraktowe. Naszym celem jest zabezpieczenie interesu prawnego naszego klienta w możliwie najwyższym stopniu. Świadczymy usługi związane z różnego rodzaju umowami – sprzedaży, robót budowlanych,  poręczenia, pożyczki, etc. – dostosowując ich treść do potrzeb klienta, uwzględniając przy tym czy jest on inwestorem, czy wykonawcą. Szczególnie istotne jest właściwe przewidzenie ryzykownych sytuacji związanych z realizacją umowy oraz odpowiednie zabezpieczenie klienta przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami.

1.

Opisz nam
swój problem
prawny

2.

Potwierdź datę spotkania

3.

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4.

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm
Prawo spółek handlowych
IT oraz nowoczesne technologie
Postępowanie sądowe
Prawo kontraktowe
Prawo własności intelektualnej
Ochrona danych osobowych
Rozwody
Podział majątku
Prawo spadkowe
Odszkodowania i zadośćuczynienia

Zaufali nam