Ochrona danych osobowych

Wiedza i doświadczenie, którymi dysponujemy pozwala na wsparcie prawne naszych klientów we wdrażaniu procedur ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. Od 25 maja 2018 roku bezpośrednio stosowane w Polsce jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), które nakłada na firmy, zarówno korporacje, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze, szereg obowiązków, których właściwe dopełnienie zapewnia Kancelaria. Kompleksowa usługa wdrożenia w przedsiębiorstwie procedur ochrony danych osobowych polega na przeprowadzeniu audytu obecnego stanu bezpieczeństwa u administratora danych, następnie przygotowaniu procedur i dokumentacji zgodnych z aktualnym stanem prawnym oraz bieżącą pomoc w przypadku wystąpienia sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

1.

Opisz nam
swój problem
prawny

2.

Potwierdź datę spotkania

3.

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4.

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm
Prawo spółek handlowych
IT oraz nowoczesne technologie
Postępowanie sądowe
Prawo kontraktowe
Prawo własności intelektualnej
Ochrona danych osobowych
Rozwody
Podział majątku
Prawo spadkowe
Odszkodowania i zadośćuczynienia

Zaufali nam