Ochrona danych osobowych

Wiedza i doświadczenie, którymi dysponujemy pozwala na wsparcie prawne naszych klientów we wdrażaniu procedur ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. Od 25 maja 2018 roku bezpośrednio stosowane w Polsce jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), które nakłada na firmy, zarówno korporacje, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze, szereg obowiązków, których właściwe dopełnienie zapewnia Kancelaria. Kompleksowa usługa wdrożenia w przedsiębiorstwie procedur ochrony danych osobowych polega na przeprowadzeniu audytu obecnego stanu bezpieczeństwa u administratora danych, następnie przygotowaniu procedur i dokumentacji zgodnych z aktualnym stanem prawnym oraz bieżącą pomoc w przypadku wystąpienia sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

1

Opisz nam swój problem prawny

2

Potwierdź datę spotkania

3

Poznaj możliwe rozwiązania, koszta i ryzyko

4

Powierz sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi

Kompleksowa obsługa prawna firm

Prawo kontraktowe

Podział majątku

Prawo spółek handlowych

Prawo własności intelektualnej

Prawo spadkowe

IT oraz nowoczesne technologie

Ochrona danych osobowych

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Postępowanie sądowe

Rozwody

Zaufali nam